DNA Day

25. apríla 2019 (štvrtok) o 9.00 hod., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava


DNA Day je jedinečný deň, keď sa študenti, učitelia a verejnosť môžu dozvedieť viac o genetike. Tento deň pripomína objavenie dvojitej špirály DNA v roku 1953 a ukončenie projektu ľudského genómu v apríli 2003. Pri príležitosti 66. výročia vás pozývame na DNA Day, ktorý sa uskutoční 25. apríla 2019 na PriF UK

Hlavným cieľom DNA Day na Slovensku je pripomenúť si kľúčové objavy v genetike a zvýšiť informovanosť verejnosti o DNA a jej význame. Podujatie je zamerané aj na zvýšenie záujmu mladej generácie o biomedicínu a o štúdium prírodovedných a lekárskych disciplín. S cieľom osloviť mládež budú pripravené rôzne prednášky, súťaže, interaktívna výstava a pod.

V rámci DNA Day budú realizované rôzne podujatia vo viacerých slovenských mestách s podporou univerzít, vedeckých pracovísk, či iných inštitúcií, ktoré sa budú môcť zapojiť zorganizovaním vlastnej akcie. 

Hlavnými organizátormi podujatia sú Ústav molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK a Katedra genetiky a biochémie PriF UK.

Všetky informácie o DNA Day sa dozviete TU.