Diskusia s kandidátmi na funkciu rektora UK

6. novembra 2014 (štvrtok) o 17.00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (poslucháreň F1)


03. 11. 2014 14.39 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Študentská časť Akademického senátu UK a Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK pozývajú členov akademickej obce UK na diskusiu s kandidátmi na kandidáta na funkciu rektora UK, ktorá sa uskutoční dňa 6. novembra 2014 (štvrtok) o 17.00 hod. v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (poslucháreň F1).

Po úvodnom predstavení svojich programových téz budú kandidáti v diskusii moderovanej podpredsedom AS UK doc. RNDr. Danielom Olejárom, PhD., odpovedať na otázky prítomných členov akademickej obce UK.