Detskú Univerzitu Komenského absolvovalo 255 študentov

Dnes 22. augusta 2018 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave konalo ukončenie 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského. Po poslednej prednáške si malí absolventi prevzali diplomy na slávnostnej promócii. Na slávnosti sa okrem predstaviteľov UK zúčastnili aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba a riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura.


Deti sa od prof. Dr. Vasiliosa Stavrosa z University of Wawrick vo Veľkej Británii dozvedeli, prečo slnko môže byť aj naším nepriateľom. V prednáške popísal fungovanie slnečného žiarenia, pričom deťom vysvetlil, aké typy látok (chemických filtrov) v súčasnosti obsahujú opaľovacie krémy, a ako tieto látky fungujú. „Chemické filtre vedia pohlcovať ultrafialové žiarenie tak ako špongia vodu. V mojom výskume ma zaujíma, ako sa to deje. Dôležité sú všetky molekuly, vodík, uhlík i kyslík a väzby, ktoré vytvárajú, keďže ovplyvňujú to, ako dobre alebo zle vie chemická látka pohlcovať ultrafialové žiarenie,“ vysvetlil Dr. Stavros.

Malých poslucháčov v diskusii napr. zaujímalo, čo treba robiť, ak sa človek spáli aj napriek použitiu opaľovacieho krému, aké prípravky sú dnes najúčinnejšie či aké alternatívy ochrany pred slnečným žiarením sú k dispozícii pre ľudí, ktorí majú citlivú kožu a používanie klasických krémov je pre nich nepríjemné.

Slávnostnú promóciu absolvovalo 255 poslucháčov, ktorí sa zúčastnili aspoň na piatich z ôsmich letných prednášok. Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., deťom pripomenul, že aj veľkí vedci si zachovávajú detskú zvedavosť. „Odnášate si nielen množstvo odpovedí na vaše zvedavé otázky, radosť z dobrodružnej a vzrušujúcej cesty poznávania a bádania, ale aj nové zážitky, kamarátstva a tiež veľa zábavy. Ak vaša túžba po poznaní, túžba vedieť viac vydrží, Univerzita Komenského je možno pre vás tým pravým miestom pre riadne vysokoškolské štúdium, pre odpovede na vaše otázky,“ nazdáva sa rektor UK.

Dr. Oľga Nachtmannová z ministerstva školstva ocenila šírku oblastí poznávania na DUK: „Detská univerzita poskytuje možnosť deťom nazrieť do rozličných sfér snaženia ľudského intelektu: od vedy, sveta financií cez strojárenstvo, programovanie v IT sektore, energetiku, množstvo poznatkov z oblasti umenia, športu až po prácu politika. Je to pre vás veľká devíza, pretože takto môžete v sebe spoznať talent pre vaše rozličné profesionálne zameranie, a otvorí vám to dvere pri objavovaní ďalších vedomostí a získavaní ďalších zručností, čo sa určite prejaví pri výbere strednej a neskôr aj vysokej školy.“

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj Droba na promócii povedal: „Svojou aktivitou presviedčate aj nás starších, že sa o našu budúcnosť báť nemusíme. Nepochybujem o tom, že z vás vyrastú vzdelaní a aktívni ľudia, ktorí nebudú hľadať prospech iba pre seba, ale aj pre našu krajinu. A ak budete mať pätnásť, vyskúšajte si ísť pracovať – len kombináciou pracovných skúseností a akademického vzdelania získate skúsenosti potrebné pre život.“  

V tomto ročníku DUK sa deti dozvedeli napríklad to, prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku, prečo môžu policajti nasadzovať putá či prečo je šport dobrou investíciou do života. Prednášali im odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave, iných slovenských univerzít, odborník z Veľkej Británie a poslanec Európskeho parlamentu Eduard Kukan. Okrem toho navštívili Národnú radu SR, závody Volkswagen Slovakia, Energoland, televíziu TA3, absolvovali rozlične zamerané workshopy a iné aktivity.

Bližšie informácie o prednáškach i celom 16. ročníku Detskej Univerzity Komenského nájdete v septembrovom čísle časopisu Naša univerzita.

Viac fotografií: Facebook UK