Detská Univerzita Komenského o športe

15. augusta 2018 (streda), 11.00 hod., Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava


Prečo je šport dobrou investíciou do života? To je téma 7. prednášky aktuálneho ročníka Detskej Univerzity Komenského. S odpoveďou zavíta do Divadla Aréna 15. augusta 2018 (streda) o 11.00 hod. doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK.

Program Detskej Univerzity Komenského 2018