Deň otvorených dverí v Jazykovej a odbornej príprave cudzincov a krajanov CĎV UK

28. februára 2018 (streda) od 9.30 hod. do 15.00 hod., Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov, Žižkova 10, Bratislava


Dňa 28. februára 2018 (streda) od 9.30 hod. do 15.00 hod. sa bude konať v Centre ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) Deň otvorených dverí v Jazykovej a odbornej príprave cudzincov a krajanov. Účastníci sa budú môcť oboznámiť:

- s fungovaním školy, 

- s lektormi,

- s priestormi inštitúcie,

- zúčastniť sa na výučbe,

- s metodikou výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka,

- vyskúšať si testovanie jazykových kompetencií pre zahraničných záujemcov na základe modelového testu a ústneho pohovoru,

- so študentmi z takmer celého sveta,

- získať špeciálnu zľavu 10 % na vybraný študijný program,

- vyhrať set učebníc slovenského jazyka.

Všetci ste srdečne vítaní.

Bližšie informácie a program TU.