Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UK

26. januára 2018 (piatok), Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava


Milí maturanti a stredoškolskí pedagógovia!

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 26. januára 2018 (piatok) v priestoroch PriF UK v Mlynskej doline.

Dozviete sa užitočné informácie o prijímacom konaní, o študijných odboroch a programoch na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia či o možnostiach študovať v zahraničí v rámci mobility Erasmus+.

Príďte študovať na fakultu s tradíciou od roku 1940, špičkovou vedou, úspešnými zahraničnými projektmi a kvalitným laboratórnym vybavením!

Viac informácií

Videopozvánka na DOD 2018