Deň otvorených dverí na PraF UK

8. novembra 2018 (štvrtok), 9.15 hod., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Dňa 8. novembra 2018 (štvrtok) sa o 9.15 hod. bude konať na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) Deň otvorených dverí

Podujatie je organizované hlavne pre študentov stredných škôl a širšiu verejnosť, ale pozvaní sú aj zamestnanci a študenti PraF UK.