Deň otvorených dverí na PraF UK

9. novembra 2017 (štvrtok) v čase od 9.00 do 16.00 hod., historická budova Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) pozýva záujemcov o štúdium a verejnosť na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 9. novembra 2017 v čase od 9.00 do 16.00 hod. v priestoroch historickej budovy UK na Šafárikovom námestí v Bratislave.

 

PROGRAM DOD na PraF UK:

 

Prezentácia možností štúdia.

Prezentácia študentských mobilít.

Výstava zbraní a iných predmetov použitých páchateľmi.

Simulované súdne spory (moot court) s možnosťou aktívneho zapojenia publika.

Stretnutie s vedením fakulty.

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej telocvične PraF UK.

 

Srdečne vás všetkých pozývame.