Deň otvorených dverí na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine

2. februára 2018 (piatok) o 9.00 hod., Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Malá Hora 4A (Aula Magna JLF UK), Martin


Dňa 2. februára 2018 (piatok) o 9.00 hod. sa bude konať na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine Deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium sa dozvedia informácie o podmienkach a možnostiach štúdia na JLF UK v Martine a v jednotlivých blokoch si budú môcť pozrieť zaujímavé videoprezentácie. Tiež budú môcť navštíviť priestory nelekárskych ústavov - ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, verejného zdravotníctva a iné.

Všetci ste srdečne vítaní. 

Bližšie informácie sa dozviete TU.