Zimný deň otvorených dverí na FMFI UK

7. februára 2018 (streda) o 13.00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava, poslucháreň F1


Dňa 7. februára 2018 (streda) o 13.00 hod. sa v posluchárni F1 bude konať Zimný deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Vítaní sú najmä študenti maturitných ročníkov, ktorí zvažujú štúdium na FMFI UK, ale podujatie víta, samozrejme, všetkých záujemcov. Súčasťou programu budú populárno-vedecké prezentácie z oblasti matematiky, fyziky a informatiky. Záujemcovia môžu tiež navštíviť špičkové laboratóriá. K dispozícii budú aj zástupcovia katedier a študentov, ktorí zodpovedajú otázky o štúdiu jednotlivých programov i možnostiach uplatnenia absolventov. Pracovníčky študijného oddelenia poskytnú potrebné informácie o prijímacom konaní, všeobecných podmienkach štúdia, možnostiach ubytovania a pod.

Všetci ste srdečne vítaní.

Aktuálny program bude zverejnený pred konaním podujatia.