Deň otvorených dverí na Farmaceutickej fakulte UK

14. 2. 2018 (streda) od 13.00 hod. do 15.00 hod., Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10 (Aula FaF UK), Bratislava


Dňa 14. 2. 2018 (streda) od 13.00 hod. do 15.00 hod. sa bude konať na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) Deň otvorených dverí. Záujemcov o štúdium čaká prezentácia školy, študijných programov, aktivít študentského spolku a tiež prehliadka priestorov a laboratórií. Informácie o štúdiu a prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 na FaF UK vám poskytne zástupca vedenia fakulty a pracovníci študijného oddelenia.

Prosím, prihláste svoju účasť na podujatí pomocou prihlasovacieho formulára. Počet miest bude obmedzený s ohľadom na limitovanú kapacitu laboratórií počas exkurzie.

Všetci ste srdečne vítaní.

Bližšie informácie nájdete TU.