Dalajláma na Univerzite Komenského: 21. storočie by malo byť storočím dialógu

Bratislava 16. októbra 2016: Dvadsiate prvé storočie by malo byť storočím dialógu. Aj to zaznelo na stretnutí 14. dalajlámu a čestného doktora Univerzity Komenského (UK) Tenzina Gyatsa s akademickou obcou UK, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 16. októbra 2016 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK.


Významného hosťa privítal na pôde univerzity rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: "Pred šestnástimi rokmi - presne 16. októbra - naša alma mater ocenila dalajlámu čestným titulom Doctor honoris causa Univerzity Komenského. Dnes vítame Jeho Svätosť na Slovensku už po tretíkrát, ako zvykneme hovoriť - do tretice všetko dobré."

Prodekan FiF UK a sinológ prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD., priblížil životný príbeh dalajlámu. "Tenzin Gyatso je podľa tibetských buddhistických predstáv štrnástym znovuzrodením línie dalajlámov, ktorej korene siahajú do 15. storočia."

"Som veľmi šťastný, že sa tu môžem stretnúť s akademickou obcou. Je to pre mňa veľká česť, ďakujem za túto možnosť," povedal hneď v úvode dalajláma. Stretnutie na tému Morálne aspekty vzdelávania a vedy v prospech humanizmu sa nieslo v duchu myšlienok potreby rešpektovania druhých, jednotnosti a spolupatričnosti. "Ľudstvo potrebuje vedieť súcitiť," vyzýva 14. dalajláma, podľa ktorého sa ľudia musia naučiť byť empatickí. Dalajláma tiež priblížil svoj koncept odpustenia, no nezabudnutia.

V rámci diskusie reagoval aj na otázky o tom, ako môže vzdelanie prispieť k rozvoju humanizmu a celospoločenskej zmene či o aktuálnych problémoch doby. Duchovný vodca Tibetu zdôraznil, že empatii sa treba učiť už počas vzdelávacieho procesu.

V Moyzesovej sieni FiF UK si dalajláma pozrel aj výstavu fotografií zo severovýchodného Tibetu zachytávajúcu tibetskú kultúru a tibetské náboženstvo. Autorom fotografií je Mgr. Pavol Breier, ArtD., z Pedagogickej fakulty UK. Fotografie sú súčasťou knihy uvedeného fotografa a autora prof. Mgr. Martina Slobodníka, PhD., z Filozofickej fakulty UK - Labrang - svet tibetského kláštora.

V závere podujatia ocenil rektor UK 14. dalajlámu pamätným prsteňom UK. Ten si univerzitu uctil jeho nasadením na prst - pred očami publika.

***

14. dalajláma Tenzin Gyatso je duchovným vodcom Tibetu. Narodil sa ako Lhamo Döndub 6. júla 1935 v roľníckej rodine na severovýchode Tibetu. Slávnostná intronizácia sa konala 22. februára 1940 v Lhase, hlavnom meste Tibetu. Tenzin Gyatso je nositeľom mnohých mierových cien a čestných doktorátov. V decembri 1989 získal Nobelovu cenu za mier. V Aule Univerzity Komenského v Bratislave si 16. októbra 2000 prevzal čestný titul Doctor honoris causa, ktorý mu univerzita udelila "za zásluhy o šírenie vznešenej múdrosti, mieru a humanizmu po celom svete, ďalej za mnohé podniknuté námahy, ktorými by sa vybojovali práva a dôstojnosť tak jednotlivca, ako aj každého utlačeného národa pri zachovaní dorozumenia medzi národmi, ale aj za práce v oblasti morálnej filozofie, ktorými by sa dalo čeliť zlému morálnemu chaosu tejto našej doby."

 

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.