COUGH IT UP

22. jún 2018 (piatok), 9.00 hod., Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (prednášková miestnosť Edukačného centra UNM), Malá Hora 4, Martin


Dňa 22. júna 2018 (piatok) o 9.00 hod. organizuje Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine podujatie "COUGH IT UP".

Odborné prednášky prednesú: 

  • profesor Donald C. Bolser z University of Florida
  • profesor Kendall F. Moris z University of South Florida
  • profesorka Teresa Pitts z University of Lousville
  • profesor Giovanni A. Fontana a profesorka Donatella Mutolo z University di Firenze
  • profesor Mieczyslaw Pokorski z Univerzity v Opole

Okrem týchto atraktívnych zahraničných hostí svoje prednášky odprezentujú aj mladí vedeckí pracovníci a doktorandi JLF UK. 

Podujatie sa koná pod záštitou dekana JLF UK v Martine prof. MUDr. Jána Danka, CSc.