Bratislavské právnické fórum 2019

14. – 15. február 2019 (štvrtok – piatok), Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava


Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Najvyšším súdom Slovenskej republiky a Súdnou radou Slovenskej republiky vás pozývajú na piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2019, ktorá sa bude konať v dňoch 14. a 15. februára 2019 pod záštitou predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniely Švecovej a predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenky Praženkovej.

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi sudcami a ďalšími právnickými povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej.

Pozvánka

Viac informácií TU