Arteterapia v zdravotníckej a poradenskej praxi

25. mája 2018 (piatok), 8.00 hod., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1. poschodie, m. č. 127), Gondova 2, Bratislava


Dňa 25. mája 2018 (piatok) od 8.00 hod. sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční odborný seminár Arteterapia v zdravotníckej a poradenskej praxi

Prednášky:

  • História a súčasné postavenie arteterapie v USA - Laura Greenstone, M.S., LPC, ATR-BC, ACS,
  • Ako psychické poruchy ovplyvňujú tvorbu - Doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.,
  • Umenie detí a bláznov – Art Brutt - prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD.,
  • Podoby arteterapie na psychiatrickom oddelení v Košiciach - Mgr. Andrea Orosová, PhD.

Viac informácií