Aktuálne informácie k prihláškam na štúdium

V tomto období akceptujeme elektronické prihlášky. Listinné dokumenty budete môcť doložiť neskôr.


Vážené uchádzačky, vážení uchádzači o štúdium,

vzhľadom na to, že mnohé stredné školy prerušili v týchto týždňoch výučbu, rozhodli sme sa v tomto období akceptovať elektronické prihlášky (nemusíte ich tlačiť a posielať poštou, rovnako tak získavať potrebné dokumenty z vašej školy či od lekára). Listinné dokumenty budete môcť doložiť neskôr, teraz je dôležité, aby ste stihli podať prihlášku cez elektronický portál e-prihlaska.uniba.sk.

Prihlášku je možné podať ešte na tieto fakulty. Zmena sa netýka fakúlt, ktorých termín na podanie prihlášky už uplynul: Filozofická fakulta UK, Lekárska fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK, Fakulta telesnej výchovy a športu UK a Jesseniova lekárska fakulta v Martine.

Prírodovedecká fakulta UK predlžuje termín podávania prihlášok do 31. marca 2020 a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK do 30. apríla 2020.

Ďakujeme a želáme veľa šťastia.