Ako sexuálna revolúcia viedla k vzniku jazyka? - Verejná prednáška profesora z University College London

10. októbra 2017 (utorok) o 18.00 hod., Moyzesova sieň Filozofickej fakulty UK, Vajanského nábrežie 12, Bratislava


Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Sokratov inštitút vás srdečne pozývajú na verejnú prednášku významného antropológa prof. Chrisa Knighta (University College London) s názvom:

Ako sexuálna revolúcia viedla k vzniku jazyka?

Prednáška bude v angličtine, tlmočenie je zabezpečené.

U ľudí, podobne ako u iných primátov, je sex dôvodom pre podozrenia a násilie. Podľa Chrisa Knighta podmienkou vzniku jazyka je vzájomná dôvera, a preto sa jazyk nemohol vyvinúť, kým sa nevyriešili problémy so sexom.

***

Profesor Chris Knight skúma prehistorické okolnosti vzniku sociálneho života, jazyka a kultúry. Vyučuje antropológiu na University College London, je zakladateľom EVOLANG a The Radical Anthropology Group. Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patrí Blood Relations: Menstruation and the Origins of Culture a Decoding Chomsky: Science and Revolutionary Politics. Má tri deti a žije v Londýne.