41. Dni lekárskej biofyziky

30. - 31. mája (streda - štvrtok), 9.00 hod., Hotel Victoria, Viliama Žingora 9820, Martin


Dňa 30. - 31. mája 2018 (streda - štvrtok) o 9.00 hod. organizuje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biofyziky 41. Dni lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou

Podujatie sa koná pod záštitou dekana Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Jána Danka, CSc.

Termín pre zaslanie prihlášky je do 30. 4. 2018.