24-hodinový maratón so sklerosis multiplex

1. - 2. marca 2019 (piatok - sobota), 18.00 hod., Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 9, Bratislava


V dňoch 1. - 2. marca 2019 sa o 18.00 hod. na FTVŠ UK uskutoční 2. ročník 24-hodinového maratónu so sklerosis multiplex "MARS".

Príďte pohybom podporiť slovenských a českých pacientov so sklerózou multiplex. 

Na podujatie vás pozýva II. neurologická klinika Lekárskej fakulty UK a FTVŠ UK. 

"Víťazstvo je nevzdať sa a prekonať seba samého."