15. ročník DUK aj o tom, prečo sme v Európskej únii

V stredu dňa 23. augusta 2017 sa v priestoroch Divadla Aréna konala v poradí už ôsma a zároveň predposledná prednáška 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského (DUK). O tom, prečo sme dnes súčasťou Európskej únie, porozprával malým študentom DUK prof. Jozef Bátora, PhD., z Filozofickej fakulty UK.


Hneď v úvode svojej prednášky označil prof. Bátora otázku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii (EÚ) za zásadnú existenčnú otázku pre nás všetkých. Zdôraznil, že dnes vnímame možnosť cestovania ako samozrejmosť, no nebolo tomu tak vždy. Zároveň poukázal na to, že po stáročia sa konflikty v Európe riešili násilnou cestou, pričom najväčšie hrôzy v podobe obrovských strát na ľudských životoch so sebou priniesli práve prvá a druhá svetová vojna. "V období druhej polovice 40. rokov 20. storočia sa situácia v Európe zmenila a prišlo k jej rozdeleniu na dva ideologické tábory," pokračoval prof. Bátora. Tým prvým bol komunistický blok na čele so ZSSR, do ktorého sme patrili aj my ako súčasť spoločného československého štátu, a na druhej strane stála západná Európa reprezentovaná liberálnymi demokratickými štátmi. Išlo o obdobie v dejinách označované ako studená vojna, pričom oba bloky boli od seba oddelené prísne stráženou tzv. železnou oponou. V tejto súvislosti preto prof. Bátora vyzdvihol význam udalostí, ktoré sa odohrali v roku 1989 na európskom kontinente, predovšetkým však tzv. nežnej revolúcie z novembra roku 1989, ktorá mala za následok pád komunistického režimu v rámci ČSSR.

Vo svojej prednáške ďalej prednášajúci zdôraznil, že dnes žijeme v zásadne inej spoločnosti, než tomu bolo pred 20 rokmi. V súčasnosti tvorí EÚ spolu 28 štátov vrátane niektorých ostrovov, ako napríklad ostrov Martinik v Karibiku či ostrov Réunion v Indickom oceáne. "Európska únia predstavuje prostredie, ktoré je stabilné, bezpečné, pokojné a umožňuje spoluprácu jednotlivých členských krajín," objasnil malým poslucháčom prof. Bátora, pričom na týchto princípoch spočíva aj činnosť jej kľúčových inštitúcií, ku ktorým patria Rada EÚ, Európska komisia a Európsky parlament.

V závere svojej prednášky zároveň poukázal aj na to, do akej miery možno považovať situáciu, v ktorej sa aktuálne EÚ nachádza, za udržateľnú. Podľa prof. Bátoru totiž musí EÚ v súčasnosti čeliť hneď niekoľkým výzvam. Zaradiť k nim pritom môžeme napríklad situáciu na východnej Ukrajine, konflikt v Sýrii či na južnom Kaukaze.

Po prednáške nasledovala diskusia, v rámci ktorej odzneli aj otázky, aké dôsledky by pre nás malo vystúpenie Veľkej Británie z EÚ či prečo niektoré štáty používajú spoločnú menu euro, hoci nie sú členmi EÚ.

Na malých študentov čaká v rámci 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského ešte posledná prednáška, po ktorej bude nasledovať slávnostná promócia v priestoroch Divadla Aréna, na ktorej si absolventi prevezmú svoje diplomy.

Program Detskej Univerzity Komenského

Bližšie informácie o 15. ročníku Detskej Univerzity Komenského vám prinesieme v septembrovom čísle časopisu Naša univerzita.