110. výročie narodenia Ladislava Novomeského

23. marca 2015 (pondelok) o 13.00 hod., Inštitút ASA (1. poschodie), Gunduličova ulica č. 12, Bratislava


Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova a Spoločnosťou Laca Novomeského, Ústavom politických vied Slovenskej akadémie vied, Univerzitou Komenského v Bratislave, Vydavateľstvom Slovenský spisovateľ, Spolkom slovenských spisovateľov, Literárnou Senicou Ladislava Novomeského, Mladými sociálnymi demokratmi, Bratislava 2018: European Youth Capital City, stránkou Nezávislí, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a ďalšími Vás pozýva na podujatie "Konferencia ku 110. výročiu narodenia Laca Novomeského", ktoré sa uskutoční v pondelok 23. marca 2015 o 13.00 hod. v priestoroch Inštitútu ASA na Gunduličovej č. ulici 12 v Bratislave.

S referátmi vystúpia: doc. PhDr. Jozef Lysy, CSc., Mgr. Marián Grupač, prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., Bc. Lukáš Perný, Mgr. Jana Sivičeková, Bc. Veronika Pivarčiová, Mgr. Jaroslava Smejkalová a Mgr. art. et Mgr. Silvia Ruppeldtová.

Pridajte sa k udalosti na Facebooku.

Podujatie sa koná pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., a dekana Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD.