100. výročie Československej republiky

29. októbra (pondelok) 2018, 9.00 - 17.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Moyzesova sieň - Vajanského nábrežie 12, Filozofická fakulta UK - Gondova 2, Aula UK - Šafárikovo nám. 6, Bratislava


V pondelok 29. októbra 2018 sa uskutočnia oslavy stého výročia od vzniku Československej republiky. Pri tejto príležitosti sa na Univerzite Komenského v Bratislave bude konať viacero podujatí:

9.00 hod.: odborný seminár k 100. výročiu vzniku Československa s názvom Slovensko v Československu. Otázky sto rokov po vzniku spoločného štátu, Moyzesova sieň, Vajanského nábrežie 12

15.30 hod.: odhalenie pamätnej tabule k 100. výročiu ČSR na budove Filozofickej fakulty UK (niekdajšia budova Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska), Gondova 2

16.15 hod.: koncert Bratislava Hot Serenaders, Aula UK, Šafárikovo námestie 6

Aktuálne informácie o podujatí nájdete aj na Facebooku.