100 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku

23. – 25. októbra 2019 (streda – piatok), Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, Bratislava


Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu „100 rokov evanjelického teologického vzdelávania na Slovensku“, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. až 25. októbra 2019.

Vedecká konferencia, ktorá privíta príspevky v slovenčine, češtine, nemčine i angličtine, je interdisciplinárne zameraná a poskytuje priestor pre kritickú reflexiu evanjelickej teológie a spirituality na Slovensku a v celosvetovom kontexte. Zámerom konferencie je zároveň poskytnúť východiskové perspektívy z hľadiska evanjelickej teológie v aktuálnom vedeckom diskurze.

Viac informácií nájdete tu.

EN Booklet