1. Valčianske nástrahy

23. - 25. máj 2018 (streda - piatok), 13.00 hod., Snowland, Valčianska dolina 1054, Valča


V dňoch 23. - 25. mája 2018 (streda - piatok) od 13.00 hod. organizuje Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Martin (UNM), Klinikou detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM podujatie 1. Valčianske nástrahy s medzinárodnou účasťou.

Organizátori si pripravili zaujímavý odborný program v neformálnom prostredí.

Cieľom podujatia je obnoviť vzťahy, umožniť lekárom aj sestrám prezentáciu zaujímavých kazuistík/odborných problémov a umožniť bohatú diskusiu k jednotlivým prezentovaným témam a problémom.

Viac informácií