1. konferencia 3D tlače v medicíne

19. mája 2015 (utorok) od 13.00 do 17.00 hod., Lekárska fakulta UK, Špitálska 24, Bratislava


Pozývame vás na prvý ročník konferencie 3D tlače v medicíne, na ktorej vám tím študentov pod vedením MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH, MHA, predstaví 3D tlač od základov až po praktické ukážky v oblasti medicíny.

Konferencia pod záštitou Slovenskej odbornej spoločnosti pre regeneratívnu medicínu sa bude konať na Ústave simulačného a virtuálneho medicínského vzdelávania LF UK (niekdajšia pitevňa LF UK).


PROGRAM

13.00 Otvorenie 1. ročníka Konferencie 3D tlače v medicíne.
MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA
13.10 Úvod do 3D tlače. Ako to funguje?
Technologické aspekty, FDM, SLA, DLP, SLS. Maroš Čižmár
13.25 Čo potrebujeme, aby to fungovalo?
Materiály pre 3D tlač. Dominik Ďurica

13.35 - 13.50 PRESTÁVKA

13.50 3D tlač, zmena paradigmy.
Princíp individualizovanej evidence-based medicíny.
MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA
14.00 Využitie 3D tlače v predklinickom vzdelávaní študentov lekárskej fakulty.
Michal Slabej
14.10 Využitie 3D tlače v klinickom prostredí, anorganická 3D tlač.
Ako môžu 3D tlač využiť študenti a lekári?
Tomáš Havran
14.25 Organická 3D tlač v medicíne. Bioprinting v súčasnosti a jeho budúcnosť.
Dominik Ďurica

14.25 - 14.40 PRESTÁVKA

14.40 Kazuistika. 3D tlač v detskej kardiochirurgii. Tomáš Havran
14.45 Kazuistika. 3D tlač v maxilofaciálnej chirurgii. Maroš Čižmár
14.50 Kazuistika. S-CAT. Ondrej Dvoran
14.55 Analysis of 3D printed skull of Alžbeta Thurzo from the crypt of Orava castle.
Hyperostosis frontalis interna.
Barbora Ďurčanová, Inna Guzieva
15.00 Scaffolds. Dominik Ďurica
15.05 Prezentácie lekárov. Klinické skúsenosti s 3D tlačou.

15.30 - 15.40 PRESTÁVKA

Praktické ukážky:

15.40 Virtuálna pitevňa. Tomáš Brngál
15.45 Praktická ukážka virutálnej pitevne. Tomáš Brngál
15.55 Ukážka práce s 3D tlačiarňou, modelmi a tlač. Maroš Čižmár
16.05 Ukážka modelácie modelu s použitím free programu BLENDER.
Michal Slabej
16.15 Fotenie a následne vytvorenie 3D modelu z fotografie.
16.30 Prehliadka modelov vytlačených pomocou 3D tlačiarne.
16.50 Ukončenie konferencie, voľná diskusia.

MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA


* možnosť zmeny programu vyhradená