Univerzitu Komenského v Bratislave bude viesť profesor Marek Števček

Bratislava 14. novembra 2018: Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave zvolil na svojom zasadnutí dňa 14. novembra 2018 za kandidáta na rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. Ziskom 38 zo 62 hlasov v druhom kole viac ako trojpätinovým podielom zvíťazil nad druhým kandidátom prof. RNDr. Jozefom Masarikom, DrSc. Univerzitu Komenského v Bratislave povedie vo funkčnom období od 1. februára 2019 do 31. januára 2023. Akademický senát UK predložil návrh na vymenovanie prof. Mareka Števčeka za rektora UK. Do funkcie rektora ho vymenuje prezident Slovenskej republiky.


„Chcem byť rektorom, ktorý zjednocuje, a nie rozdeľuje,“ povedal tesne po vyhlásení výsledkov profesor Marek Števček. „Sekundu po vyhlásení výsledkov neexistujú tábory, sme všetci na jednej lodi a ja pre to urobím naozaj všetko,“ dodal. Profesor Marek Števček z Právnickej fakulty UK v súčasnosti zastáva funkciu prorektora UK pre legislatívu.

Na právoplatné voľby kandidáta na funkciu rektora je potrebná prítomnosť aspoň dvoch tretín členov akademického senátu. V prvom kole získal kandidát profesor Marek Števček 36 hlasov a kandidát profesor Jozef Masarik 26 hlasov. Keďže ani jeden kandidát nezískal potrebné tri pätiny hlasov, voľby pokračovali druhým kolom.

Fotogaléria z volieb je dostupná na Facebooku UK.

Pozrite si aj videozáznam z volieb rektora UK.