UK podpísala zmluvy o výučbe s Nemocnicou Bory

Bratislava, 30. októbra 2023: Študenti a študentky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského absolvujú časť svojej praktickej výučby v novej Nemocnici Bory. Budú sa tak môcť pripravovať v najmodernejšom zdravotníckom zariadení na Slovensku. Vyplýva to zo zmlúv o pregraduálnej výučbe a o špecializačnom vzdelávaní, ktoré dnes podpísali rektor UK Marek Števček, dekan Lekárskej fakulty UK Juraj Payer, predseda predstavenstva Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka a člen predstavenstva Nemocnice Bory Róbert Hill.


30. 10. 2023 15.59 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy

Cieľom spolupráce s Nemocnicou Bory je, aby študenti a študentky medicíny mali možnosť vzdelávať sa v najmodernejšej nemocnici na Slovensku, vyskúšať si nové technológie a zažiť procesy poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré sa líšia od ostatných nemocníc na Slovensku. „Vytvorili sme priestor pre študentov, aby videli, ako má medicína vyzerať v 21. storočí,“ povedal dekan Lekárskej fakulty UK Juraj Payer. 

Od akademického roka 2023/2024 študenti a študentky absolvujú pregraduálnu výučbu a špecializačné vzdelávanie na ôsmich pracoviskách Nemocnice Bory. Preferenčne ide o pracoviská nukleárnej medicíny, urgentnej medicíny, chirurgie, neurochirurgie, gynekológie a pôrodníctva, urológie, hematológie a transfuziológie a otorinolaryngológie. Za pedagogickú činnosť budú v prvej fáze primárne zodpovedať lekári, ktorí predtým pracovali v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) a mali zmluvy s LF UK na výučbu študentov. Do budúcnosti obe strany počítajú s rozširovaním výučbových kapacít, podľa toho, ako budú postupne pribúdať ďalšie plánované pracoviská v Nemocnici Bory. Spolupráca s Nemocnicou Bory zároveň umožní odbremeniť maximálne vyťažené klinické pracoviská UNB.

Podľa slov predsedu predstavenstva Nemocnice Bory Ľuboša Lopatku si nemocnica spoluprácu s univerzitou veľmi váži a podpis zmluvy o výučbe berie ako ďalší míľnik v jej fungovaní: „Nemocnica urobí všetko preto, aby sme vás nesklamali.“ 

„Som veľmi rád, že sa podarilo podpísať tieto zmluvy a ďakujem všetkým, ktorí sa o to pričinili. Vnímam to ako obrovskú príležitosť a začiatok novej éry spolupráce,“ uviedol rektor UK Marek Števček.