Študenti vyvinuli zariadenie na meranie viacerých fyziologických funkcií naraz

Bratislava 22. marca 2019: Veľké a cenovo náročné prístroje môže nahradiť medicínsko-technologické zariadenie S-Case vo veľkosti mobilného telefónu, ktoré bude schopné merať naraz viaceré fyziologické funkcie človeka aj bez prítomnosti zdravotníckeho personálu. Na vývoji zariadenia sa podieľajú piati študenti z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).


Vývoj medicínskych zariadení je zložitý a náročný proces, ktorý si vyžaduje nielen medicínske znalosti, ale aj technické schopnosti a zručnosti. Študenti z Lekárskej fakulty UK, Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Fakulty architektúry STU spojili svoje poznatky a vyvinuli prístroj vo veľkosti smartfónu, ktorý môže nahradiť viacero zdravotníckych pomôcok naraz.

Všetky hodnoty z jednotlivých senzorov S-Case sa zapíšu do systému zariadenia a následne analyzujú. Vyhodnotené výsledky poskytne prístroj v audiovizuálnej forme obsluhujúcej osobe. „Zariadenie je možné napojiť na mobil a údaje z neho bude možné formou telemedicíny odoslať jedným klikom do mobilného alebo počítačového zariadenie lekára aj tisícky kilometrov ďaleko,“ uvádza študent medicíny na Univerzite Komenského Martin Pekarčík. 

Jednou z funkcií S-Case je EKG (elektrokardiograf) na meranie elektrickej aktivity srdca. Prístroj tiež obsahuje oxymeter, ktorý meria nasýtenie krvi kyslíkom. Samozrejmosťou je teplomer na meranie vnútornej teploty tela, ale aj teploty prostredia. Ďalšími funkciami sú glukomer, pulzmeter a tlakomer.

„S-Case nájde uplatnenie najmä v rukách lekárov pôsobiacich v krajinách tretieho sveta, ako je Afrika či India, alebo v imigračných táboroch pre rýchlu diagnostiku veľkého množstva jedincov. Slúžiť bude aj ako edukačná pomôcka na stredných zdravotníckych školách a lekárskych fakultách,“ hovorí Martin Pekarčík.

Za prístrojom stoja študenti medicíny na Univerzite Komenského Martin Pekarčík a Paulína Polakovičová, študenti Slovenskej technickej univerzity František Kudlačák, Denis Capkovič a Ján Forgáč a manažér Slavomír Hruška. Na vývoji spolupracovali s lekármi pôsobiacimi v rozvojových krajinách. Do tímu radi príjmu ďalších kolegov z technických, ale aj iných odborných oblastí, ktorí by chceli prispieť k vývoju tohto ambiciózneho medicínsko-vedeckého projektu.

„Nesmierne ma teší, že študenti so svojím projektom vyhrali viacero súťaží ako Veľvyslanectvo mladých, Slovak University Startup Cup či Slovak Playpark. Druhé miesto získali na European Playpark Finals v Benátkach a ako jediný zástupca za Slovensko sa zúčastnili na University World Startup Cup 2018 v Kodani s ďalšími 65 startupmi sveta,“ hovorí s hrdosťou Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave. Martina Pekarčíka ocenil rektor UK práve za prácu na prístroji S-case akademickou pochvalou.