Slovenské finále Falling Walls Lab

Dňa 21. septembra o 15.00 h sa vo Vedeckom parku Univerzity Komenského uskutoční Národné kolo súťaže inovatívnych myšlienok Falling Walls Lab.


Podujatie poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov mladých inovatívnych ľudí z najrozmanitejších vedných a tvorivých disciplín a oblastí. Tento rok sa v Bratislave predstaví dvanásť finalistov a finalistiek, z toho až deväť z Univerzity Komenského.

 • Dheanda Absharina, Univerzita v Segedíne (Breaking the Wall of Car Battery Disposal)
 • Peter Anthony, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Malware Detection)
 • Paulína Belvončíková, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Fecal Microbiota Transplantation)
 • Marek Buran, Slovenská akadémia vied (Breaking the Wall of Superconductor Cooling)
 • Samuel Kendra, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Microbial Biofilms)
 • Aleksandra Lavrikova Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Antimicrobial Resistance)
 • Peter Lesko, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Estimating Disease Recurrence in Stage I Germ Cell Tumours)
 • Kristína Macáková, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Rheumatoid Arthritis)
 • Zuzana Országhová, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Cognitive Dysfunction)
 • Jairo Peralta, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Liquid Analysis: LIBSLev)
 • Zuzana Tirpáková, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Terasakiho inštitút pre biomedicínske inovácie v Los Angeles (Breaking the Wall of Chemoembolizing Assays)
 • Jaroslav Valovčan, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Seismic Wave Modelling)

Víťaz Falling Walls Lab Slovakia 2023 bude Slovensko reprezentovať v medzinárodnom finále kategórie „Emerging Talents“ medzi 100 účastníkmi z celého sveta pred porotou zloženou z renomovaných vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. Víťaz získa ocenenie „The Breakthrough Winner“, finančnú výhru a príležitosť prezentovať svoj príspevok na hlavnom pódiu prestížnej konferencie Falling Walls v novembri v Berlíne.

Slovenské finále organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD). Akademickými partnermi sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene, Vysoká škola múzických umení a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

V prípade záujmu o účasť na podujatí sa, prosím, registrujte na tejto stránke.

Program