VEDCI Z UK VYVINULI NOVÉ MOLEKULOVÉ FOTOPREPÍNAČE

Bratislava, 29. februára 2024: Tím vedcov a vedkýň z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a ďalšími zahraničnými univerzitami navrhol nový typ fotoprepínača. Ide o typ molekuly, ktorú možno stabilne a efektívne ovládať svetlom. Návrh vyšiel na titulnej strane odborného časopisu Chemistry – A European Journal.


Fotoprepínače majú významné uplatnenie v priemyselných odvetviach, ako pokročilé materiály a fotofarmakológia. Nový typ fotoprepínača patrí do skupiny arylhydrazónov, ktoré sa vyznačujú výnimočnou termálnou stabilitou a efektivitou fotoizomerizácie. 

Vedci vo výskume museli čeliť predpokladu, že doteraz známe prepínače tohto typu nefungovali efektívne vo viditeľnej oblasti svetla, čo obmedzovalo ich praktické použitie v biologických systémoch. Nový dizajn posúva túto efektivitu bližšie k viditeľnej oblasti svetla s bezpečnejšími vlnovými dĺžkami nad 365 nm a otvára tak zaujímavé možnosti pre ich budúce technologické aplikácie. 

„Hoci sa fotochémiou zaoberáme už nejaký čas, stále je prekvapujúce, aké odlišné môže byť správanie excitovaných molekúl v porovnaní s ich základným stavom,” povedal líder projektu, Marek Cigáň. 

Viac sa o práci a jej autoroch môžete dočítať v tlačovej správe na webstránke časopisu.