Dve ocenené študentské osobnosti

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska priniesla víťazov spomedzi slovenských študentov a študentiek už 18. raz. Jej organizátorom je občianske združenie JCI-Slovensko. Medzi laureátmi sú aj zástupcovia Univerzity Komenského v Bratislave.


V kategórii farmácia sa víťazom stal Daniel Krchňák, DIS., z Farmaceutickej fakulty UK. Eliška Mintálová z Fakulty telesnej výchovy a športu UK si odniesla cenu v kategórii šport.

Absolútnym víťazom a TOP študentskou osobnosťou Slovenska za rok 2021/2022 sa stal študent Technickej univerzity v Košiciach Matej Gazda.

Vyhlásenie výsledkov sa konalo 19. decembra 2022 v Pálffyho paláci. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu.