Traja ocenení lekári z UK

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská odovzdala v piatok 22. novembra 2019 pacientske ocenenie Môj lekár a Moja sestra desiatim lekárom a desiatim zdravotným sestrám. Ocenenia tento rok získali aj traja uznávaní lekári pôsobiaci na Univerzite Komenského - Miriam Čiljaková, Darina Slezáková a Tibor Hlavatý.


Oceňovanie bolo súčasťou konferencie Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP). O víťazoch rozhodovala porota zložená zo zástupcov lekárov, sestier, pacientskych organizácií a médií na základe nominácií pacientov. „Ocenenia AOPP vnímam aj ako vyjadrenie uznania za profesionalitu a odbornosť, s ktorou vykonávate svoje povolanie, pričom dobre viem, že za každodennou prácou sa skrýva aj množstvo štúdia, prijímanie a spracúvanie nových poznatkov a informácií, ale ocenenie zahŕňa aj také dôležité atribúty ako obetavosť, oddanosť medicíne a pokoru pred životom,“ uviedla Kalavská. O svojom lekárovi a sestre mohla tento rok rozhodnúť aj široká verejnosť, a to hlasovaním v ankete na stránke asociácie.

Miriam Čiljaková je primárkou Detského oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. Ľubochňa. Definovala štandardy pri manažmente cukrovky 1. typu a je uznávanou autoritou pri liečbe cukrovky inzulínovou pumpou. Pôsobí na Jesseniovej lekárskej fakulte UK na Klinike detí a dorastu.

Darina Slezáková pracuje na 2. neurologickej klinike Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, kde dodnes pôsobí ako vedúca lekárka Centra pre liečbu sklerózy multiplex. Venuje sa aj výskumnej a publikačnej činnosti a výučbe študentov na Lekárskej fakulte UK. V súčasnosti je jednou z ambasádoriek projektu Neskrývaj sa, odhoď predsudky, ktorého cieľom je osveta medzi širokou verejnosťou v téme sclerosis multiplex.

Tibor Hlavatý pracuje ako gastroenterológ v Univerzitnej nemocnici v Bratislave a v súkromnom Gastroenterologickom centre Ružinov. Pôsobí na Lekárskej fakulte UK na internej klinike. Vďaka svojim zahraničným skúsenostiam založil IBD centrum na Slovensku, kde pacienti dostávajú komplexnú liečbu chronických nešpecifických zápalov čreva.