Vedúci/vedúca oddelenia vymáhania pohľadávok

Žiadosti zasielajte do 15. 8. 2022


25. 07. 2022 11.37 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Miesto práce: Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 01. 10. 2022
Mzdové podmienky (brutto):
914 EUR/mesiacV súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - 8. platová trieda, tarifný plat je v rozpätí od 914,00 – 1096,50 eur v závislosti od doby započítanej praxe + príplatok za riadenie podľa počtu podriadených zamestnancov a možnosť priznania osobného príplatku v súlade s Platovým poriadkom UK.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vedúci zamestnanec riadi, kontroluje a hodnotí prácu zamestnancov na oddelení vymáhania pohľadávok, dbá aby ich pokyny zamestnancov boli v súlade so zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi zamestnávateľa, zabezpečuje súdne vymáhania pohľadávok vrátane exekučného konania (uplatňuje právo na zaplatenie pohľadávok, podáva návrhy na vymáhanie pohľadávok, prihlasuje pohľadávky do konkurzného konania, reštrukturalizácie, likvidácie alebo dedičského konania a pod. ) na návrh útvaru mimosúdneho vymáhania pohľadávok, vykonáva inú právnu agendu v súlade s organizačným poriadkom zamestnávateľa.

Zamestnanecké výhody, benefity

Benefity podľa platnej kolektívnej zmluvy.Možnosť využitia rekreácie aj vo vlastnom zariadení na Richňave, 4km od Banskej Štiavnice v lete kúpanie, pešia turistika a cykloturistika, v zime lyžovanie v stredisku Salamander, využitie rekreácie v Modre Harmónii a v Modre Piesok.

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku: 100%

Zoznam požadovaných dokladov:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor alebo pohovor, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami-telekonferenciou (na základe mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu- ochorenia COVID-19).

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu ludmila.zrubcovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava s označením „Výberové konanie“ v termíne do 15. 08. 2022.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15. 8. 2022

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Office - Mierne pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Riadiace a rozhodovacie schopnosti.Silné organizačné a komunikačné schopnostiSchopnosť stanovovať priority, ciele a zlepšovať výkon pracovného tímu.Flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať v stresových situáciách.

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Ľudmila Zrubcová
E-mail: ludmila.zrubcovauniba.sk