Právnik v Útvare legislatívy a právnych služieb

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zašlite svoj životopis na e-mailovú adresu eva.sutkova@uniba.sk


24. 01. 2024 15.01 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: asap
Mzdové podmienky (brutto): 1 300 EUR/mesiac
Uvedený plat je funkčný plat v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý už zohľadňuje aj príplatky (základná zložka mzdy v 7.platovej triede v 1. platovom stupni je 973 €)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • komplexné zabezpečovanie právnej agendy, najmä v oblasti občianskoprávnych, pracovnoprávnych, obchodnoprávnych vecí a právnych vecí vyplývajúcich z predpisov upravujúcich činnosť vysokých škôl,
 • koncipovanie návrhov zmlúv a pripomienok k zmluvám v súlade s potrebami zamestnávateľa,
 • príprava a spracovanie návrhov podaní na súdy a iné štátne orgány; uplatňovanie práv a nárokov zamestnávateľa na príslušných orgánoch; zastupovanie zamestnávateľa v konaniach pred súdmi a inými orgánmi na základe poverenia,
 • spolupráca na tvorbe vnútorných predpisov zamestnávateľa vo všetkých fázach legislatívneho procesu,
 • príprava právnych stanovísk pre potreby zamestnávateľa,
 • spolupráca na komplexnom riešení právnych otázok vyplývajúcich z činnosti iných útvarov zamestnávateľa podľa pokynov vedúceho zamestnanca,
 • plnenie ďalších úloh podľa pokynov vedúcich zamestnancov.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 5 dní dovolenky navyše (celkom 25 dní dovolenky, nad 33 rokov 30 dní dovolenky za rok)
 • o 0,5 hod. skrátený pracovný čas denne oproti súkromnému sektoru - 7,5 hod. denný pracovný čas
 • Príspevok na III. pilier DDS
 • MultiSport karta (aj pre rodinného príslušníka)
 • Možnosť rekreácie v univerzitných rekreačných zariadeniach za zvýhodnené ceny
 • Jazykové kurzy a školenia poskytované zamestnávateľom a partnerskými univerzitami
 • Finančná odmena pri pracovných a životných výročiach
 • Množstvo ďalších benefitov podľa Kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zašlite svoj životopis na e-mailovú adresu eva.sutkovauniba.sk, prípadne na adresu kontaktnej osoby alebo poštou na adresu Univerzita Komenského, Rektorát, Oddelenie personálnej práce, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Zaslaním životopisu dáva uchádzač súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Všetky podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - PokročilýMicrosoft Excel - PokročilýMicrosoft Outlook - Pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • skúsenosti na pozícii právnika vo verejnoprávnej inštitúcii sú výhodou, nie však podmienkou,
 • vysoké pracovné nasadenie, pracovitosť, zodpovednosť, precíznosť, svedomitosť, slušnosť, komunikatívnosť,
 • bezúhonnosť,
 • bezchybné ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom.

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Ľudmila Zrubcová