Vedci z UK opäť na Európskej noci výskumníkov

27. septembra 2019 (piatok) o 9.00 hod., Stará tržnica, SNP, Bratislava, aj Žilina, OC Mirage


Vedci a inovátori z Univerzity Komenského si aj tento rok pripravili aktivity, ktorými umožnia nahliadnuť do svojho laboratória či terénneho výskumu aj verejnosti. Na 13. ročníku vedeckého festivalu Európska noc výskumníkov sa predstavia v Starej tržnici v Bratislave, v OC Mirage v Žiline a v OC MAX Poprad.

Fyzici z UK ponúknu ukážky využitia atmosférickej plazmy, princípov v urýchľovačovej časticovej fyzike a oboznámia s rádioaktivitou okolo nás. Prírodovedci ponúknu odpovede na otázky o biologických rytmoch, o kvasinkách, o ľudských kostiach, o podzemnej vode, o geológii a o mnohých ďalších témach. Vedci predvedú aj experimenty súvisiace s optickými vlastnosťami rozličných farbív, vysvetlia, čo je to autizmus, na čo slúžia krvinky a predstavia zaujímavosti o DNA či geometriu v každodennej realite. Návštevníci sa tiež dozvedia viac o klasickej mayskej kultúre a jej zániku, ako aj o spôsobe vyučovacích aktivít pre rozvíjanie matematických kompetencií.

Bližšie informácie o podujatí nájdete na: www.nocvyskumnikov.sk.

 

STÁNKY UK

BRATISLAVA STARÁ TRŽNICA

Ja som UK – Univerzita Komenského je tu s nami už 100 rokov! Ukážte sa v našom stánku „Ja som UK“, zapojte sa do zábavných a vedomostných aktivít, odfoťte sa a vytvorme tak spoločnú mozaiku z vašich príbehov.

Žijeme vo svete plnom geometrie – Geometria v každodennom živote, geometrické hlavolamy, testovanie faktov z geometrie.

Spoznaj, čo dokáže plazma – Využitie atmosférickej plazmy pri úprave povrchov, bioaplikácie plazmy, plazmová pištoľ a prototypy elektrolýznych článkov.

Posvieť si na život – Čo sú biologické rytmy, čo dokáže kvasinka, čo prezrádza ľudská kostra...

Tajomný život (ne)život – Podzemná voda, zjednodušenie lieku proti chrípke, čo je geológia...

Rádioaktivita okolo nás – Rádioaktivita ako súputnik človeka, meranie rádioaktívneho radónu, ochrana pred ožiarením.

Hranie s časticami v CERNe – Demonštrácie princípov v urýchľovačovej a detekčnej časticovej fyzike, ukážka náhodných procesov v reálnom živote.

Posvieťme si na molekuly – od jednoduchých farbív k solárnym článkom a späť – Dizajn a syntéza látok, ktoré vedia zmeniť pôvodné elektromagnetické žiarenie, solárne bunky DSSC inšpirované fotosyntézou, palivové články budúcnosti.

Zrkadlové hry – Aktivity, materiály a učebné pomôcky vs. záujmy žiakov o matematiku.

Mayský svet pred a po príchode Španielov – Ako žili Mayovia, mayské náboženské rituály, ochutnávka miestnej kuchyne.

Čo vieme o autizme? – Koho postihuje, terapia, mýty o autizme.

ŽILINA OC MIRAGE 

Dedičnosť v krvi - Aké sú možnosti výskumu krvi a využitie molekulových a biochemických metód pri analýze krvi.

 

PREDNÁŠKY A DISKUSIE:

Život v mediálnej bubline - o tom, ako ľudia spoznávajú svet okolo seba prostredníctvom médií porozpráva Anna Sámelová z Katedry žurnalistiky z Filozofickej fakulty UK (V - klub 16.00 h)

Slina namiesto krvi - neinvazívna diagnostika obličkových funkcií a chorôb - Ľubomíra Tóthová z Ústavu molekulárnej biomedicíny z Lekárskej fakulty UK priblíži výzvy i problémy výskumu slín (Lab 17.00 h)

Antropológia rituálu na Mauríciu - o terénnom antropologickom a experimentálnom výskume na ostrove Maurícius porozpráva Peter Maňo z Filozofickej fakulty UK (Lab, 18.30 h)

Čo sa skrýva pod zemou? - ako sa získavajú informácií o vlastnostiach prostredia a polohe štruktúr prezradí Bibiana Brixová z Prírodovedeckej fakulty UK (Stará tržnica 10.00 h)

Kolaps a zánik veľkých civilizácií (diskusia) - diskutovať na tému mayských civilizácií bude Milan Kováč z Filozofickej fakulty UK (V - Klub, 20.00 h)

O čom je dátová veda? - Tomáš Vinař z Fakulty matematiky, Fyziky a informatiky UK v prednáške predstaví novú vedeckú oblasť dátová veda, ktorá sa nachádza na rozhraní informatiky, matematiky a aplikačných domén (OC MAX Poprad, 11.30 h)

 

Pridajte sa aj do udalosti na Facebooku.