Prednáška "Zdravie a smrť v minulosti"

22. január 2020 (streda), o 14.30 hod., PriF UK, lkovičova 6, Bratislava


Pozývame vás na prednášku "Zdravie a smrť v minulosti", ktorú organizuje Klub učiteľov geovied odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV a Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK. Prednášať bude RNDr. Michaela Dörnhöferová, PhD. z Katedry antropológie PriF UK. Prednáška bude zameraná na paleopatologickú štúdiu o zdravotnom stave, výžive a stravovaní environmentálnych rizík a adaptácií, ako aj na fyzické aktivity jedincov dávno minulých populácií z pohľadu histórie a archeológie.

Viac informácií o prednáške