Prednáška spojená s diskusiou na tému: Global childhood, Local Issue

Dňa 11. februára 2020 (utorok), o 9:30 hod., Filozofická fakulta UK, miestnosť č. 208, Gondova 2, Bratislava


Pozývame vás na prednášku spojenú s diskusiou Dr. Mareka Tesařa, kolegu z University of Auckland na Novom Zélande. Príďte si vypočuť prednášku a diskutovať na tému Global childhood, Local Issue.

Veríme, že inšpiratívna prednáška a následné dišputy nám spoločne ponúknu priestor na podnetné úvahy s potenciálom prispieť k zreteľnejšiemu porozumeniu vlastnej tradície ako aj ku kritickému vnímaniu toho, aké konotácie má edukácia v rôznych kultúrnych podmienkach.

Preklad prednášky bude zabezpečený.

Viac informácii o Dr. Marekovi Tesařovi