Deň otvorených dverí online

5. - 6. november 2020 (štvrtok - piatok), od 10.00 do 11.20 hod., online


Pozývame vás na celouniverzitný deň otvorených dverí. Tento rok otvárame univerzitné brány online. Počas dvoch dní môžete virtuálne spoznať všetky naše fakulty z pohodlia domova. Pomôžeme vám vybrať si štúdium, ktoré sadne. Prinesieme živé prenosy z 13 fakúlt Univerzity Komenského, v ktorých vám priblížime štúdium na každej z nich a zástupcovia fakúlt vám poskytnú všetky potrebné informácie.

 

Program:

5. 11. 2020 (štvrtok)
Livestream 1

10.20 h – Lekárska fakulta UK
10.50 h – Prírodovedecká fakulta UK
11.20 h – Fakulta matematiky fyziky a informatiky UK

Livestream 2

10.20 h – Fakulta managementu UK
10.50 h – Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
11.20 h – Právnická fakulta UK

6. 11. 2020 (piatok)
Livestream 1

10.20 h - Jesseniova lekárska fakulta UK
10.50 h - Farmaceutická fakulta UK
11.20 h - Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Livestream 2

10.20 h – Filozofická fakulta UK
10.50 h – Pedagogická fakulta UK
11.20 h – Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

 

Viac informácií

Pripojte sa k udalosti na FB