Inauguračná prednáška doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.

dňa 16. novembra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v Amfiteátri


24. 10. 2017 10.26 hod.

  

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty oznamuje, že sa

dňa 16. novembra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)

uskutoční vo veci vymenúvacieho konania za profesorku,

verejná inauguračná prednáška
doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD.

 z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, 

na tému „Obete trestných činov 

v odbore 3.4.7. trestné právo.