Inauguračná prednáška doc. JUDr. Alexandry Löwy, Phd., LL.M.

Dňa 2. decembra 2021 (štvrtok) o 14:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


09. 11. 2021 17.36 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  02.12.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. JUDr. Alexandry Löwy, PhD., LL.M., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry občianskeho práva, na tému:

Veľký senát a ustálená rozhodovacia prax

v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej, bude zverejnený na web stránke fakulty www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesorku a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.