Habilitačná prednáška Mgr. Lenky Dufalovej, PhD.

Dňa 27. októbra 2020 (utorok) o 08.30 hod. ON-LINE


27. 10. 2020 08.30 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 27.10.2020 (utorok) o 08.30 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému „Surogačné materstvo“ a verejnú habilitačnú prednášku Mgr. Lenky Dufalovej, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry občianskeho práva, na tému „Právne postavenie osôb rovnakého pohlavia v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva“, v odbore občianske právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.11.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

LINK