Habilitačná prednáška JUDr. Zuzany Hamuľákovej, PhD.

Termín sa ruší, nový termín bude včas oznámený


02. 03. 2020 09.01 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že

termín sa ruší, nový termín bude včas oznámený,

verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Zákaz reformatio in peius v správnom trestaní

a verejná habilitačná prednáška JUDr. Zuzany Hamuľákovej, PhD.,

pedagogičky z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  Katedry správneho a environmentálneho práva,

na tému

Klasifikácia správnych deliktov trestnej povahy v kontexte Správneho súdneho poriadku a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva“,

v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.).