12. zasadnutie Akademického senátu FaF UK


04. 12. 2020 20.00 hod.
Od: Akademický senát FaF UK

Zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 7. decembra 2020 (pondelok) o 14.30
Zasadnutie prebehne online formou v aplikácii MS Teams. 

PROGRAM ZASADNUTIA:

  1. Schválenie študijného poriadku FaF UK
  2. Príprava doplňovacích volieb do ŠČ AS FaF UK a ZČ AS FaF UK
  3. Rôzne

 


Schôdza aplikácie Microsoft Teams

Pripojte sa v počítači alebo pomocou mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Viac informácií o tom, ako používať Teams sa dozviete na stránke www.uniba.sk/elearning.