12. 2. 2020 – deň otvorených dverí na FaF UK

12. februára 2020 (streda), 10.30 – 12.00 a 13:00 – 14:30, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, adresa: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3


10. 01. 2020 20.00 hod.
Od: Študijné oddelenie

Farmaceutická fakulta UK ("FaF UK") organizuje pravidelný Deň otvorených dverí ("DOD") v spolupráci so Slovenským spolkom študentov farmácie ("SSŠF").

Tento rok sa bude konať v stredu 12. februára 2020, a to v dvoch blokoch: 

  • doobeda (10.30 – 12.00) – prednostne pre záujemcov zo vzdialenejších miest 
  • poobede (13.00 – 14.30) – prednostne pre záujemcov zo západného Slovenska a Bratislavy 

Program DOD sa začne pre oba bloky v Aule Farmaceutickej fakulty. Aula sa nachádza priamo oproti vchodu do budovy FaF UK na Ulici odbojárov 10.
Pre záujemcov je pripravená prezentácia školy, jej pracovísk a študijných programov, prezentácia aktivít študentského spolku, prehliadka vybraných priestorov, laboratórií, vedeckých činností, ako aj diskusia o štúdiu na FaF UK a o prijímacom konaní so zástupcom vedenia fakulty a pracovníkmi študijného oddelenia. 

Počet miest pre účastníkov je obmedzený s ohľadom na limitovanú kapacitu priestorov a laboratórií počas exkurzie. Preto vás prosíme, aby ste nám svoju účasť na podujatí oznámili pomocou prihlasovacieho formulára

Videoreportáž o jednom z minulých Dní otvorených dverí si môžete pozrieť na Youtube, na kanáli UK.

Už teraz môžete diskutovať navzájom a so staršími študentmi zo SSŠF na facebookovej skupine pre záujemcov o štúdium a prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021. Ponúkame vám aj virtuálnu prehliadku vybraných priestorov v budovách fakulty (aula, prednáškové sály, učebne a laboratóriá).

Informácie sú k dispozícii aj na webe FaF UK v časti prijímacie konanie, nájdete tam aj časť "Najčastejšie otázky uchádzačov" alebo na facebooku: Farmaceutická fakulta.

Prečítajte si aj univerzitnú infobrožúru Držíme Ti miesto pre záujemcov o štúdium na UK v akademickom roku 2020/2021 (PDF) a portál Študuj na Univerzite Komenského / Študuj na Farmaceutickej fakulte UK.

Ešte pred konaním Dňa otvorených dverí vás pozývame aj na stretnutie v regiónoch počas série výstav Kam na vysokú 2020. V období od 28. 1. do 6. 2. 2020 bude mať Univerzita Komenského prezentačný stánok na tomto podujatí postupne v Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.