13. 2. 2019 – deň otvorených dverí na FaF UK

13. februára 2019 (streda), 13.00 - 15.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, adresa: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3


08. 01. 2019 20.00 hod.
Od: Študijné oddelenie

Farmaceutická fakulta UK organizuje pravidelný Deň otvorených dverí v spolupráci so Slovenským spolkom študentov farmácie (SSŠF).

Tento rok sa bude konať 13. februára 2019 a začne sa o 13:00 v Aule Farmaceutickej fakulty. Aula sa nachádza priamo oproti vchodu do budovy FaF UK na Ulici odbojárov 10. Pre záujemcov je pripravená prezentácia školy, jej pracovísk a študijných programov, prezentácia aktivít študentského spolku,  prehliadka vybraných priestorov, laboratórií, vedeckých činností, ako aj diskusia o štúdiu na FaF UK a o prijímacom konaní so zástupcom vedenia fakulty a pracovníkmi študijného oddelenia

Počet miest pre účastníkov je obmedzený s ohľadom na limitovanú kapacitu priestorov a laboratórií počas exkurzie. Preto vás prosíme, aby ste nám svoju účasť na podujatí oznámili pomocou prihlasovacieho formulára

Videoreportáž o minuloročnom Dni otvorených dverí si môžete pozrieť na Youtube, na kanáli UK.

Už teraz môžete diskutovať navzájom a so staršími študentmi zo SSŠF na facebookovej skupine pre záujemcov o štúdium a prijímacie konanie na akademický rok 2019/2020. Ponúkame vám aj virtuálnu prehliadku vybraných priestorov v budovách fakulty (aula, prednáškové sály, učebne a laboratóriá).

Informácie sú k dispozícii aj na webe FaF UK v časti prijímacie konanie, nájdete tam aj časť "Najčastejšie otázky uchádzačov" alebo na facebooku: Farmaceutická fakulta.

Prečítajte si aj časopis Naša univerzita pre záujemcov o štúdium na UK v akademickom roku 2019/20 (mimoriadne číslo 2018, PDF).

Ešte pred konaním Dňa otvorených dverí vás pozývame aj na stretnutie v regiónoch počas série výstav Kam na vysokú 2019. V období od 29. 1. do 7. 2. 2019 budeme mať postupne prezentačné stánky na tomto podujatí v Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.