Zmena pracovnej doby Podateľne Rektorátu UK

31. júla - 4. augusta 2017 (pondelok - piatok) od 8.00 do 12.00 hod.


Z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt bude v dňoch od 31. júla 2017 do 4. augusta 2017 (pondelok až piatok) upravená pracovná doba Podateľne Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, prízemie) - a to v čase od 8.00 do 12.00 hod.

V prípade potreby, keď bude podateľňa zatvorená, je možnosť zanechať zásielku v poštovej schránke, ktorá sa nachádza pri Podateľni RUK.