Získali sme značku HR Excellence in Research

Univerzita Komenského v Bratislave získala od Európskej únie prestížnu značku kvality v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Ocenenie HR Excellence in Research je potvrdením, že pracovné podmienky pre výskumníkov pracujúcich na univerzite spĺňajú všetky európske parametre kvality.


Cieľom získania značky je potvrdenie, že pracovné prostredie na univerzite je atraktívne pre mladých vedcov a vedkyne a pre prípadných záujemcov zo zahraničia. Jej udelením sa univerzita zaraďuje medzi atraktívnych zamestnávateľov v európskom výskumnom priestore.  

O jej udelenie sa univerzita usilovala od roku 2021, kedy sa prihlásila k dvom zásadným dokumentom, ktorými Európska komisia zadefinovala štandardné fungovanie pracovníkov vo výskumných inštitúciách. Sú nimi Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov. V rámci zásad a princípov týchto dokumentov sa UK zaviazla implementovať Stratégiu ľudských zdrojov vo výskume. Túto iniciatívu podporilo aj ministerstvo školstva cez rozvojový projekt HRS4RUK. 

Značku môže Európska komisia aj odobrať, preto musí univerzita manažovanie ľudských zdrojov naďalej sledovať a hodnotiť. 

Viac informácií.