Využite na učenie moderný Schrödingerov priestor. Všetko si tu hravo zapamätáte

Pokiaľ nepatríte medzi šťastlivcov, ktorí majú skúšky hotové už v polovici januára a máte pocit, že na internáte je príliš veľa ruchu, určite zavítajte na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Tá má pre vás úplne vynovený priestor, ktorý je ako stvorený učenie. Pokiaľ hľadáte moderné a tiché miesto na čítanie niekoľko stranových skrípt, určite navštívte Schrödingerov priestor. Nemusíte sa tu však iba učiť, miesto slúži tiež na stretnutie so spolužiakmi či na oddych.


18. 01. 2023 09.00 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Nachádza sa v strategickej polohe pavilónu F1, ktorý navštevuje asi najviac študentov fakulty, takže si ho hneď všimnú. Na jeho zveľaďovaní sa podieľala aj Študentská komora AS FMFI UK, vďaka ktorej si tento priestor prešiel v rokoch 2021 – 2022 kompletnou rekonštrukciou. Ak ho chcú študenti využívať, postačí, ak sa zapíšu na prezenčnú listinu.

Návštevníci fakulty si ho vybrali sami

Prvky interiéru si vyberali samotní študenti prostredníctvom študentskej ankety. Na fakulte im chýbali priestory so sedacími súpravami, kde by si mohli oddýchnuť počas pauzy medzi prednáškami, nejaké pohodlné kreslá či kuchynka, kde si môžu pripraviť niečo pod zub, uvariť kávu alebo čaj.

„Priestor bol tvorený „od študentov pre študentov“. Cieľom bolo, aby na relatívne malej ploche mohli nájsť všetko, čo bežný „matfyzák“ potrebuje bez toho, aby museli Schrödingerov priestor opustiť. Nájdu tu niekoľko zón určených na štúdium, pričom najväčšia z nich má kapacitu desiatich miest a je vybavená svietidlom s nastaviteľnou teplotou a intenzitou svetla a kriedovou tabuľou. Ďalej tu nájdu už spomenutú kuchynku, dve plnohodnotné ‚L-kové‘ sedacie súpravy, z čoho jedna sa dá modulárne rozobrať na dve v prípade premietania na stenu, a tak vytvoriť improvizované kino, priestor pod schodiskom s ‚chillout‘ zónou a plnohodnotné elektronické piano,“ vymenúva študent FMFI UK Boris Bobáľ, bývalý člen študentskej komory tejto fakulty.

Priestor začali meniť už začiatkom novembra 2021. Po spoločnej dohode na konkrétnom dizajne bolo treba vysúťažiť firmu, ktorá by sa postarala o jeho realizáciu. Rozhodli sa ho úplne zrekonštruovať. „Firma na základe našich požiadaviek a nákresov od architekta umiestnila novú kabeláž, poistnú skrinku, zásuvky a moderné svietidlá, vymaľovala priestor, zamurovala prebytočné otvory, vyhladila nerovnosti, položila novú podlahu a umiestnila nové vstupné dvere. Druhé kolo verejných obstarávaní spočívalo v objednaní kuchynskej linky a nábytku. Dodávky boli ukončené v auguste 2022. Následne sa v Schrödingerovom priestore konala oficiálna recepcia za prítomnosti dekana, prorektora pre doktorandské štúdium a projektovú činnosť, prodekanov a zástupcov Akademického senátu.“

Spojenie študentov a vysokoškolských pedagógov

Rozpočet na rekonštrukciu im pridelil dekan FMFI UK. Jeho hlavná časť je tvorená z príjmu zo školného. „Len hrubé zariadenie priestoru, bez doplnkov, stálo vyše 25-tisíc eur, čo je viac ako dva a pol násobok ročného rozpočtu ŠKAS FMFI UK. Je nutné podotknúť, že novela zákona o vysokých školách implicitne hovorí, že vysoké školy na školnom vyzbierajú menej peňazí ako doteraz, čo s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať negatívne dopady na výšku nášho rozpočtu a realizáciu ďalších podobných projektov,“ podotýka Boris Bobáľ.

Na rekonštrukciu študenti podávali žiadosť o grant Univerzity Komenského. 200-eurový grant využili na nákup mikrovlnnej rúry a spoločenských hier, ktoré už teraz môžu študenti užívať. Počas skúškového obdobia je vhodným priestorom na študovania, počas akademického roka slúži k akémusi spojeniu študentov a vysokoškolských pedagógov. „Zamestnanci zvyčajne trávili čas medzi jednotlivými prednáškami v kanceláriách a študenti na chodbách. Schrödingerov priestor mal za cieľ priblížiť tieto ‚dva svety‘. Študenti tak môžu hrať s profesorom poker, alebo sa porozprávať pri káve o životných múdrostiach,“ vymenúva Boris Bobáľ.

Schrödingerov priestor získal u študentov mimoriadnu obľubu. „Svedčí o tom aj zapísaných mnoho strán prezenčnej listiny. Všetci študenti, ktorých som mal možnosť opýtať sa, hodnotia tento priestor kladne. Okrem toho, ešte počas akademického roka som tu raz v piatok večer videl sedieť dvoch študentov, ktorí horlivo diskutovali o krásach diferenciálnych rovníc,“ dodáva Boris Bobáľ.

Radka Rosenbergová