Vyšlo januárové číslo časopisu Naša univerzita

Vykročte do nového kalendárneho roka s januárovým číslom Našej univerzity! Opäť v ňom nechýba čerstvé spravodajstvo o akademickom dianí na UK či zaujímavé rozhovory s našimi odborníkmi, študentmi a absolventmi.


29. 01. 2019 15.28 hod.
Od: Naša univerzita

Náboženstvá na vzostupe, korupcia vo verejnom živote, úpadok spolupatričnosti, ale aj nárast ekonomiky – i taká je Čína dneška. V Aule UK o nej rozprával Ian Johnson, ktorý za reportáže z krajiny draka získal v roku 2001 Pulitzerovu cenu. Viac informácií o prednáške, ako aj exkluzívny rozhovor prinášame na str. 8 – 9.

Dvadsať študentov pred 50 rokmi päť dní a päť nocí vo vestibule budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí držalo protestnú hladovku. Týmto radikálnym spôsobom chceli vyburcovať vtedajšiu spoločnosť a nadviazať na obeť Jana Palacha, ktorý sa 16. januára 1969 upálil na Václavskom námestí na protest proti beznádeji a apatii, ktorá ovládla Československo po vpáde okupačných vojsk v auguste 1968. Čítajte viac na str. 10 – 11.

Od novembrových volieb akademického senátu poznáme meno nového rektora, ktorý od februára povedie UK – je ním prof. Marek Števček, súčasný prorektor pre legislatívu. Aké zmeny nás s nástupom nového vedenia čakajú? V čom „naša najväčšia a najstaršia“ nutne potrebuje zabrať? Ako chce nový rektor dosiahnuť ciele, ktoré si vytýčil vo svojich programových tézach? Aj na to nám ponúkol odpovede v rozhovore na str. 14 – 15.

Viaceré fakulty UK povedú počas nasledujúcich rokov noví dekani. S akými úlohami sa počas svojho štvorročného mandátu plánujú popasovať, prezradili na str. 16 – 21.

Na ostrov ohňa a ľadu sa dostal ako misionár pred 14 rokmi, v roku 2015 ho pápež František menoval za biskupa reykjavíckej diecézy, jediného biskupstva na Islande. Ako sa mu spravuje táto špecifická diecéza? Akým najčastejším výzvam pri pastorácii musí čeliť? Akí sú Islanďania v porovnaní so Slovákmi? Prečo nevedia celkom pochopiť to, že sa islandčina zdá cudzincom ťažká? Aj na to sme sa opýtali Dávida Bartimeja Tencera, ktorého od prihlášky do kňazského seminára Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK neodradila ani vidina nekončiacej totality. Viac na str. 26 – 27.

„Známky sú hodnotením výkonov žiaka, nie jeho osobnosti," prízvukuje psychologička Dr. Daniela Čechová z Filozofickej fakulty UK. Ako by rodičia mali správne pristupovať k hodnoteniam svojich detí, na čo by nemali zabúdať a čomu sa v ich najlepšom záujme treba, naopak, vyhnúť, nám v čase blížiacich sa polročných vysvedčení priblížila na str. 28 – 29.


Príjemné čítanie a úspešný nový rok vám želá redakcia časopisu Naša univerzita.

Naša univerzita – január 2019 (pdf súbor)