Vianočný pozdrav rektora Univerzity Komenského v Bratislave


V novom akademickom roku a len celkom nedávno si pripomenula výročie svojho vzniku viac ako tretina našich fakúlt, medzi nimi aj tá, ktorá nesie vo svojom názve mená slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda. Priamo tak odkazuje na posolstvo vzdelanostného, náboženského a kultúrneho dedičstva dvoch historických osobností mimoriadneho významu vyhlásených v roku 1980 Jánom Pavlom II. za spolupatrónov Európy, ktoré sú ako jediné uvedené v preambule Ústavy SR.

Spomínam ich však na tomto mieste aj preto, že sv. Cyril a Metod predstavili pred takmer 1150 rokmi pápežovi Hadriánovi v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore liturgické knihy, ktorých schválením uzrela svetlo sveta prvá vianočná  liturgia v reči našich predkov.

Odkaz slovanských vierozvestov používajúcich SLOVO, a nie MEČ – ako istého mosta medzi Východom a Západom – nadobúda na aktuálnom význame aj z pohľadu teroristického útoku na vianočnom trhu v Berlíne len pár dní pred Vianocami. Jeho obetiam a ich blízkym vyjadrujeme aj na našej univerzite úctu a patria im naše myšlienky v týchto predsviatočných chvíľach. Berlínske memento nám tiež naliehavo pripomína našu vzájomnú prepojenosť, blízkosť a spolupatričnosť v rámci spoločnej európskej rodiny. 19. december 2016 nebol len zlý a smutný pre Berlín a Nemecko, ako povedal nemecký spolkový prezident Joachim Gauck, ale pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorých hlboko zasiahli informácie o tejto mimoriadne tragickej udalosti.

Vianoce sú nielen čarovným slovom vyvolávajúcim a symbolizujúcim pocit dobra, pokoja, rodinnej spolupatričnosti, spokojnosti a pohody, ale aj vítanou príležitosťou, pripomenúť si to, čo nám odchádzajúci rok priniesol, zaželať si splnenie všetkého, čo si prajeme v roku nastávajúcom a poďakovať sa všetkým, ktorí prispeli k úspešnému 97. roku našej univerzitnej encyklopédie a nastavili dôležité parametre na úspešné zvládnutie roku 2017. Ďakujem nášmu akademickému zboru, našim zamestnancom aj študentom a všetkým, ktorí sa podieľajú na šírení dobrého mena našej univerzity.

Tu doma – na našej akademickej pôde – sú Vianoce tiež vzácnou príležitosťou na zamyslenie sa nad významom univerzitnej spolupatričnosti, spolužitia a spolupráce jedinečného spoločenstva veľkej spoločnej akademickej rodiny a vzájomnej prajnosti jej členov. Veď ak uvažujeme o význame a zmysle nášho života, nie je snáď najviac naplnený životmi iných? Doprajme si preto úsmev, milé gesto, priateľskosť a láskavosť nielen vo vzácnych vianočných chvíľach, ale pokúsme sa o ne aj vo chvíľach každodenných. Uchováme tak maličký čriepok Vianoc po celý rok.

Prajem všetkým pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov, príjemné vianočné sviatky v kruhu rodiny a úspešný nový rok!

Festum Christi nati atque annum advenientem felicem et prosperum!


Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
rektor Univerzity Komenského v Bratislave