Veľkonočný pozdrav rektora UK

Veľkonočné sviatky nám v duchu kresťanskej tradície umožňujú zamyslieť sa nad zmyslom nášho života, dávajú nám príležitosť vybočiť z každodennosti. Sú však aj oslavou jari, života, životnej energie...


Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky, milí študenti,

prajem Vám, aby sa v tomto duchu niesli aj Vaše veľkonočné sviatky. Aby nielen Vaše jarné dni boli naplnené pevným zdravím, spokojnosťou a radosťou. Nech sú také všetky dni v roku!
 
Príjemnú Veľkú noc!
 
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave